ในงานนี้จำเป็นต้องมีแพทย์และผู้เผยแพร่พระกิตติคุณ เราต้องทูลวิงวอนต่อพระเจ้า

ในงานนี้จำเป็นต้องมีแพทย์และผู้เผยแพร่พระกิตติคุณ เราต้องทูลวิงวอนต่อพระเจ้า

 และทำให้ดีที่สุด มุ่งหน้าด้วยพลังทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อเปิดเมืองใหญ่…. นี่ไม่ใช่เวลาที่จะตั้งรกราก จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง งานจะต้องรีบดำเนินการ…. ตอนนี้เราสามารถพึ่งพาคนของเราในตำแหน่งความรับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่ในส่วนของพวกเขาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและสง่างามได้หรือไม่……อย่าปล่อยให้ใครเฉยเมยต่อสถานการณ์ต่อไป…. เป็นเวลาหลายปีแล้วที่มีการนำเสนองานในเมืองต่างๆ ต่อหน้าฉัน และได้รับการกระตุ้นให้คนของเรา…. ในเมืองใหญ่ทุกแห่งควรมีคนงานที่ทำงานหนักเพื่อเตือนผู้คน” 

“คนที่จะทำงานและศึกษาและทนทุกข์ทรมานในการอธิษฐาน

เหมือนพระคริสต์อยู่ที่ไหน? เราจะไม่ จำกัด ความพยายามของเราไว้เพียงไม่กี่แห่ง…. ในทุกเมืองควรมีภารกิจของเมือง นั่นคือโรงเรียนฝึกอบรมสำหรับคนงาน” พระเจ้ากำลังเรียกเราทุกคนให้ถ่อมตนต่อพระองค์และต่อกันและกัน ละทิ้งความคิดเห็นที่แตกต่างกัน รวมตัวกันในความพยายามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะไปถึงเมืองใหญ่ของโลกนี้ และพื้นที่ชนบท ด้วยข้อความสุดท้ายแห่งคำเตือนและความหวัง ข้อความของทูตสวรรค์ทั้งสามจบลงด้วยเสียงโห่ร้องอันกึกก้องถึงพระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์! พระเจ้าทรงเรียกพยานที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยใจถ่อมตนและวิญญาณที่เต็มใจมุ่งไปที่พันธกิจสู่เมืองต่างๆ การรวบรวม Spirit of Prophecy อันน่าอัศจรรย์ “เหตุการณ์ในวันสุดท้าย” มีคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเกี่ยวกับเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมา ฉันขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้ — หนึ่งในหนังสือรวมเล่มที่ฉันชื่นชอบ อันที่จริงแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ค้นพบ เรามีสำเนาของหนังสือที่ยอดเยี่ยมนี้สำหรับคุณ เอื้อมมือไปข้างที่นั่งของคุณแล้วคุณจะพบสำเนาของคุณ ฉันแนะนำให้คุณอ่านทุกส่วนของหนังสือ รวมทั้งบทที่ 4 “คริสตจักรวันสุดท้ายของพระเจ้า” 

ฉันขอให้คุณเปิดไปที่หน้า 208 บทที่ 14 ชื่อ “The Loud Cry” หน้า 208 ระบุว่า “ในระหว่างที่ร้องไห้เสียงดัง คริสตจักรซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการจัดตำแหน่งของพระเจ้าผู้สูงส่งของเธอ จะกระจายความรู้เรื่องความรอดออกไปอย่างมากมายจนแสงสว่างจะสื่อสารไปยังทุกเมืองและทุกเมือง วิกฤติเกิดขึ้นกับเรา ตอนนี้เราต้องประกาศความจริงอันยิ่งใหญ่สำหรับยุคสุดท้ายนี้ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

เอเฟซัส 4:1-6 เตือนเราว่า เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างสมบูรณ์

ในข่าวสารของพระเจ้าเมื่อสิ้นสุดเวลา เปาโลวิงวอนพวกเราแต่ละคนในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสวันนี้ก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาให้อ่อนน้อมถ่อมตนในทัศนคติที่สำนึกผิดและมุ่งมั่นที่จะเลือกผู้อื่นและคริสตจักรของพระองค์มากกว่าที่จะยกระดับตนเองและความเชื่อมั่นส่วนตัวของเราเอง เปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าซึ่งเป็นนักโทษขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตอย่างสมกับการเรียกที่ท่านได้รับเรียกนั้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพอ่อนโยน อดกลั้น อดทนต่อกันและกันด้วยความรัก พยายามรักษา ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระวิญญาณในพันธะแห่งสันติภาพ มีร่างกายเดียวและวิญญาณเดียว เช่นเดียวกับที่คุณถูกเรียกด้วยความหวังเดียวในการเรียกของคุณ พระเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว พระเจ้าองค์เดียวและพระบิดาของทุกสิ่ง ผู้ทรงอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ตลอดทุกสิ่ง และอยู่ในคุณทั้งหมด” 

คุณเต็มใจที่จะผูกมัดในความสงบสุขของพระวิญญาณหรือไม่? คุณเต็มใจที่จะแสดงความถ่อมตน ความอ่อนโยน และความอดกลั้นพยายามเพื่อรักษาเอกภาพของพระวิญญาณหรือไม่? คุณยินดีรับการเรียกร้องแห่งความหวังเดียว พระเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติสมาเดียว พระบิดาองค์เดียวที่จะนำทางเราในพันธกิจสู่เมืองต่าง ๆ ขณะที่เราเฝ้ารอการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ในไม่ช้า ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณจะยืนหยัดอย่างเงียบๆ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อพระเจ้าและกษัตริย์ผู้เสด็จมาของเราหรือไม่? 

ฉันขอให้คุณหันไปหาคนที่อยู่ข้างๆ คุณและแต่ละคนอธิษฐานคำอธิษฐานสั้น ๆ เพื่ออุทิศให้กับพันธกิจสู่เมืองและไปถึงทุก ๆ ที่บนโลกด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่พระเยซูจะได้เสด็จมา ได้โปรดอธิษฐานด้วยกัน จากนั้นฉันจะปิดท้ายด้วยคำอธิษฐานสุดท้ายแห่งคำมั่นสัญญา หลังจากนั้นเราจะฟังการเล่นของ Colburns เรื่อง “We Have this Hope” แล้วร้องเพลงด้วยกันในขณะที่พวกเขามากับเรา โปรดอธิษฐานด้วยกัน 

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com walkforitaly.com jonsykkel.net worldwalkfoundation.com hollandtalkies.com furosemidelasixonline.net adpsystems.net pillssearch.net lk020.info wenchweareasypay.com